• تکمیل سازه ساختمان بلوک C بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی قم

  ...

  See project
 • پروژه سایت نیروگاه حرارتی سیریک

  ...

  See project
 • احداث اسکلت فاز اول ساختمان پروژه مجتمع فرهنگی هنری سمنان

  ...

  See project
 • تحکیم بستر و بهسازی خاک پروژه آب شیرین کن بندر عباس

  ...

  See project
 • تکمیل باند دوم محور لار- بندرعباس حدفاصل انتهای کمربندی لطیفی تا پاسگاه چهار برکه

  ...

  See project
 • عملیات اجرای ابنیه بخش نازک کاری و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه ستاره سرو

  ...

  See project
 • اجرای اسکلت فلزی برج تجاری، اداری و مسکونی حکم آباد (فازیک)

  ...

  See project
 • پروژه تحکیم بستر بوشهر

  ...

  See project
 • احداث خط لوله از انبار نفت تا اسکله کیش

  ...

  See project
 • امکانات اداری و کارگاهی ایستگاه گازرسانی کیش

  ...

  See project