پنهان کردن اطلاعاتنمایش کامل اطلاعات

سد بتنی تثبیت بستر (Bedsill) رودخانه هنویز

  • محل اجرا : بوشهر-کنگان
  • تاریخ شروع : در مرحله تحویل زمین
  • کارفرما : سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس
  • مدت قرارداد : ۱۹ ماه