۱۳۶۷

تاسیس شرکت عمران آذرستان


- پروژه سنگ بست مشهد
- پروژه ترمینال ترانزیتی توانا قشم
- ساختمان کنترل شرکت پتروشیمی رازی

۱۳۸۱

دستیابی به رتبه هشت ابنیه


- ساختمان اداری شرکت خدمات انفورماتیک

۱۳۸۲

ورود به ساخت پروژه های صنعتی


- کک سازی زرند کرمان بخش غیرصنعتی
- کک سازی زرند کرمان بخش صنعتی
- کک سازی، طرح توازن ذوب آهن اصفهان

۱۳۸۶

دستیابی به پایه یک رشته تاسیسات و تجهیزات


- مجتمع تجاری اداری مترو امام خمینی

۱۳۸۹

تاسیس شرکت های زیرمجموعه


- تاسیس شرکت سازور سازه آذرستان
- تاسیس شرکت روجاتجارت آذرستان

۱۳۹۰

ورود به ساخت پروژه های نیروگاهی


- نیروگاه ذغالسوز طبس

۱۳۹۵

شروع پروژه های تحکیم بستر


- واردات ماشین آلات تحکیم بستر

۱۳۹۶

ورود به ساخت پروژه های بلند مرتبه


- افزایش سرمایه به بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال
- برج های اداری سامان فراز

۱۳۹۸

تاسیس شرکت زیرمجموعه در روسیه


- دریافت نشان تعالی HSE
- تاسیس شرکت عمارت پیشگام آذرستان

۱۳۹۹

۲۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه ثبتی شرکت های گروه


- تعداد پرسنل ۳۰۰۰ نفر