ساختار سازمانی عمران آذرستان

مدیر عامل شرکت عمران آذرستان

جعفر خدایاری

کارشناس عمران

khodayari@azarestan.com

داخلی : ۴۲۹

جعفر خدایاری

معاون مالی و توسعه سازمان

مجید آستانی

کارشناس حسابداری

m.astani@azarestan.com

داخلی : ۳۱۴

مجید آستانی

معاون پشتیبانی

محمدعلی سلطانشاهی

کارشناسی عمران

m.soltanshahi@azarestan.com

داخلی : ۳۱۸

محمدعلی سلطانشاهی

معاون فنی و اجرایی

Graphic

مدیر فنی

مهدی ادهمی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساختمان

m.adhami@azarestan.com

داخلی : ۴۳۴

مهدی ادهمی

مدیر ارشد توسعه بازار

اشکان اشتر نخعی

کارشناسی عمران

a.nakhaei@azarestan.com

داخلی : ۲۳۴

اشکان اشتر نخعی

مدیر پروژه

سید هاشم اوجاقی

کارشناسی عمران

h.ojaghi@azarestan.com

داخلی : ۴۴۷

سید هاشم اوجاقی

مدیر پروژه

سعید پورعلی

کارشناسی عمران

s.pourali@azarestan.com

داخلی : ۱۳۰

سعید پورعلی

مدیر ماشین آلات و تجهیزات

صمد جعفری

کارشناسی مهندسی مکانیک

s.jafari@azarestan.com

داخلی : ۳۳۴

صمد جعفری

مدیر HSE

محسن حبیبی

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب

m.habibi@azarestan.com

داخلی : ۴۲۸

محسن حبیبی

مدیر انبارها

ایوب خدایاری

دیپلم

a.khodayari@azarestan.com

داخلی : ۲۰۴

ایوب خدایاری

مدیر پروژه

محمد رحیم لو

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

m.rahimloo@azarestan.com

داخلی : ۴۱۱

محمد رحیم لو

مدیر منابع انسانی و اداری

جعفر رمضانی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی برنامه ریزی فرهنگی

j.ramezani@azarestan.com

داخلی : ۳۳۸

جعفر رمضانی

سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه

سعید سلیمی

کارشناسی مهندسی شیمی

s.salimi@azarestan.com

داخلی : ۴۱۵

سعید سلیمی

قاسم عابدیان

قاسم عابدیان

کارشناسی ارشد راه و ساختمان

g.abedian@azarestan.com

داخلی : ۴۱۸

قاسم عابدیان

مدیر امور قراردادها

مهدی عسکری

کارشناسی ارشد عمران

m.askari@azarestan.com

داخلی : ۳۲۹

مهدی عسکری

مدیر یرنامه ریزی و سیستم ها

بهرنگ غلامین

کارشناسی ارشد EMBA

b.gholamin@azarestan.com

داخلی : ۴۳۴

بهرنگ غلامین

مدیر بازرگانی

فرشید فرهودی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

farhoodi@azarestan.com

داخلی : ۳۳۳

فرشید فرهودی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

رضا قنبری

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

r.ghanbari@azarestan.com

داخلی ۴۰۲

رضا قنبری

مدیر پروژه

یونس محرابی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

y.mehrabi@azarestan.com

داخلی : ۴۰۶

یونس محرابی

مدیر مالی

علی مهرابی

کارشناسی حسابداری

a.mehrabi@azarestan.com

داخلی : ۳۳۵

علی مهرابی