پنهان کردن اطلاعاتنمایش کامل اطلاعات

عملیات تکمیلی مجتمع اداری تجاری غدیر صادرات

  • محل اجرا : تهران
  • تاریخ شروع : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
  • تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
  • کارفرما : بانک صادرات ایران
  • مشاور : مهندسین مشاور وزنا
  • زیر بنای ساخت : ۲۵,۰۰۰ مترمربع