پنهان کردن اطلاعاتنمایش کامل اطلاعات

احداث مراکز جامع سلامت

  • محل اجرا : نیکشهر (قصر قند)، خاش ( نوک آباد)، کرمان (گلباف)، فاریاب، جاسک (لیردف)، میناب (توکهور)
  • تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
  • کارفرما : شرکت ساختمانی اسکان ایران
  • مشاور : مهندسین مشاور جودت و همکاران
  • مساحت پروژه : ۱۱,۰۰۰ مترمربع