پنهان کردن اطلاعاتنمایش کامل اطلاعات

احداث سردرب غربی بندر شهید رجایی

  • محل اجرا : بندرعباس
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۲/۰۹/۰۲
  • تاریخ پایان : ۱۳۸۹/۰۲
  • کارفرما : سازمان بنادر و کشتیرانی
  • مشاور : مهندسین مشاور فراطرح
  • زیر بنای ساخت : ۵,۰۰۰ مترمربع
  • محوطه سازی : ۳۷,۰۰۰ متر مربع