پنهان کردن اطلاعاتنمایش کامل اطلاعات

اجرای اسکلت فلزی برج تجاری، اداری و مسکونی حکم آباد (فازیک)

  • محل اجرا : قزوین
  • تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
  • کارفرما : شهرداری قزوین
  • مشاور : مهندسین مشاور ایجاد
  • تعداد طبقات : ۱۹ طبقه
  • مساحت پروژه : ۴۱,۰۰۰ مترمربع