v

قرارداد عملیات ساختمانی و تاسیساتی ابنیه صنعتی و غیرصنعتی پروژه مخازن ذخیره سازی نفت خام ، با ظرفیت ده میلیون بشکه در بندر جاسک ، بین شرکت عمران آذرستان و شرکت پترو امید آسیا منعقد شد.

این پروژه در استان هرمزگان ، بندر جاسک واقع گردیده و مدت قرارداد ۱۴ ماه می باشد.