v

تبریک به موزه کودکی ایرانک که با حفظ میراث ، ادب و فرهنگ کودکی به عنوان یکی از موزه های برتر سال ، از طرف ICOM (کمیته ملی موزه های ایران) شناخته شده است.

این موزه با همت موسسه پژوهشی تاریخ و ادبیات کودکان و با حمایت گروه توسعه کسب و کار آذرستان در راستای پرورش فرهنگ کودکی ، زنده نگه داشتن تاریخ و ادبیات کودکان در جامعه و ایجاد تعاملی سازنده میان کودکان و بزرگسالان راه اندازی شده است.