v

بازدید مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از پروژه معدن مزینوی طبس

روز سه‌شنبه، ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰، مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و اعضای همراه، از پروژه معدن مزینوی طبس بازدید کردند.