v

بازدید هیئت مدیره‌ی بانک سامان و مدیرعامل شرکت بهناد بنا از پروژه‌ی سامان فراز

روز سه‌شنبه، ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰، هیئت مدیره‌ی بانک سامان و مدیرعامل شرکت بهنادبنا، از پروژه‌ی برجهای اداری سامان فراز بازدید کردند.