v

بازدید سرزده‌ی نماینده‌ی مجلس از پروژه‌ی مجتمع فرهنگی-هنری سمنان

روز شنبه مورخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰، نمایندهء محترم مردم سمنان در مجلس و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از پروژه مجتمع فرهنگی و هنری سمنان دیداری سرزده داشتند.