v

اساتید محترم آقایان مشروطه چی، ثروین و فروغی میهمان عمران آذرستان
کریم مشروطه چی، یعقوب ثروین و حبیب فروغی میهمان در عمران آذرستان
استاد کریم مشروطه‌چی (سؤنمز) ادیب، شاعر و نویسنده از شاعران پرآوازه آذربایجان، استاد یعقوب ثروین، خوشنویس برجسته، از بزرگان هنر مینیاتور و سازندگان مطرح سنتور و آقای حبیب فروغی مدیریت انتشارات سبزان، میهمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره عمران آذرستان بودند و در این جلسه تصمیماتی در خصوص انتشار کتاب سلام بر حیدربابا از استاد محمد حسین شهریار با ترجمه فاخر استاد مشروطه‌چی (سؤنمز) اتخاذ شد.
عمران آذرستان ارزش و اهمیت خاصی برای افزایش فرهنگ کتابخوانی در جامعه قائل است و در تمام این سالها تلاش کرده است تا با حمایت از مؤسسات فرهنگی و همچنین هنرمندان معاصر وظیفه خود را در راستای ارتقای فرهنگ و تمدن این سرزمین به انجام برساند.

تاریخ انتشار خبر : ۲۲ مهر ۱۳۹۸