This is what I would look like if I was re-entering the Earth's atmosphere
پیام بنیانگذار

باعث افتخار است که گروه توسعه کسب و کار آذرستان با فعالیت در بیش از سیصد پروژه طی سه دهه گذشته در آبادانی میهن عزیزمان ایران ، سهیم بوده است. ما معتقدیم که صداقت در کار و ایجاد تعامل مناسب با کارفرمایان، ضامن پایداری و پیشرفت یک شرکت خواهد بود. بنابراین، تلاش ما بر این است که نیاز های کارفرمایان خود را کاملا شناخته و آن ها را در دستیابی به اهداف و موفقیت در کارهایشان یاری دهیم. ما همچنین به هدف ایجاد ارزشی فراتر از انتظارات کارفرمایان از طریق تلاش کردن مضاعف و داشتن رویکردی صادقانه، منطبق با باورهایمان، پایبندیم.
در بیش تر این پروژه ها نقش پیمانکار را داشته ایم و از نظر من کسی که برای انجام کاری پیمان می بندد، مهم ترین جنبه ی که باید به آن توجه کند، صداقت و تعهد در انجام کار است. پیمان با صداقت و تعهد پایدار می ماند و تجربه کاری ما نشان می دهد که با برگرفتن از این تعهد، در سخت‌ترین روزها هم پیش رفتیم.
شعار ما همواره این بوده است:
«یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت»
اصل دیگری که در سازمان خود باور کرده‌ایم، انجام تعهد اجتماعی است. تعهد اجتماعی به توسعه و پیشرفت جامعه از نگاه ما پرورش نسل آینده است. کودکانی که فردا چرخ های جامعه را خواهند گرداند، اگر امروز فرصت رشد و بالیدن نداشته باشند، نمی‌توان آینده‌ای روشن برای جامعه پنداشت. برای ساختن چنین آینده‌ای نیاز به مشارکت همگان است. هرکسی به سهم خود. زیرا باور داریم، افروختن یک شمع، کاراتر است از نفرین به تاریکی!
در همین راستا افزون بر مشارکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی به طور مشخص از دو نهاد «بنیاد کودک» و «موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان» برای توسعه و رشد آموزشی و فرهنگی کودکان پشتیبانی می‌کنیم.

توحید زورچنگ