مناقصه و مزایده

Card image cap

مزایده عمومی شماره ۹۸/۱ دو قطعه زمین با کاربري مسکونی واقع در شهر شیراز

مزایده گزار : شرکت عمران آذرستان دي ماه ۱۳۹۸

ادامه مطلب

آرشیو مناقصه و مزایده

همه (1)

مناقصه و مزایده مربوط به سال 1400 (0)

مناقصه و مزایده مربوط به سال 1399 (0)

مناقصه و مزایده مربوط به سال 1398 (1)

مناقصه و مزایده مربوط به سال 1397 (0)