حوزه فعالیت
This is what I would look like if I was re-entering the Earth's atmosphere

انجام و ارائه خدمات به صورت پیمانکاری عمومی (C)، طرح و ساخت (EPC) شامل مهندسی، خرید و ساخت، مدیریت پیمان (MC)، انجام کلیه کارهای ابنیه و تاسیساتی و فنی و اجرا مربوط به پروژه های ساختمانی، راهسازی، سد سازی، صنعت آب و فاضلاب، پل سازی، محوطه سازی، تونل، تاسیسات و سازه های دریایی، پایدارسازی گود و تحکیم بستر، خاک برداری، باطله برداری معادن، خطوط انتقال، خطوط لوله نفت و گاز و ...