۱۳۶۷

تاسیس شرکت عمران آذرستان

۱۳۸۱

دستیابی به رتبه هشت ابنیه

۱۳۸۲

ورود به ساخت پروژه‌های صنعتی


- دستیابی به پایه یک رشته ساختمان
- کک سازی زرند کرمان بخش غیرصنعتی
- کک سازی زرند کرمان بخش صنعتی
- کک سازی، طرح توازن ذوب آهن اصفهان

۱۳۸۶

دستیابی به پایه یک رشته تاسیسات و تجهیزات

۱۳۹۰

ورود به ساخت پروژه‌های نیروگاهی


- نیروگاه ذغالسوز طبس (اولین نیروگاه ذغالسوز در ایران)

۱۳۹۵

شروع پروژه‌های تحکیم بستر


- واردات ماشین آلات تحکیم بستر

۱۳۹۶

ورود به ساخت پروژه‌های بلند‌مرتبه


- افزایش سرمایه به بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال
- برج های اداری سامان فراز

۱۳۹۸

دریافت نشان تعالی HSE

۱۴۰۰

افزایش سرمایه شرکت به مبلغ بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال

۱۴۰۱

ارتقاء رتبه های رشته راه و ترابری و رشته آب به پایه یک و رشته صنعت به پایه دو