پروژه های تکمیل شده

عنوان پروژه: اجرای عمليات ساختمان کک سازی، طرح توازن ذوب آهن اصفهان
محل اجرا: اصفهان
تاریخ شروع: ۲۲/۰۳/۱۳۸۷
تاریخ پایان: ۲۷/۰۷/۱۳۸۹
کارفرما: شركت ذوب آهن اصفهان
مشاور: شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
مساحت ساخت : ۳۵۰۰۰ مترمربع
مشاهده ویدئو