پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: عمليات برون مرزی كارخانجات كک سازی و پالايش قطران زرند (غير صنعتی)
محل اجرا: کرمان
تاریخ شروع: ۱۳۸۱/۱۲/۲۶
تاریخ پایان: ۱۳۸۴/۰۹/۲۹
کارفرما: شركت تهيه و توليد مواد معدنی ايران
مشاور: مهندسین مشاور پارسیکان
زیربنای ساخت: ۴۰۰۰۰ مترمربع
محوطه سازی: ۳۵۰۰۰۰ مترمربع