پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: بخش صنعتی كارخانجات كک سازی و پالايش قطران زرند
محل اجرا: کرمان
تاریخ شروع: ۱۳۸۳/۰۷/۱۵
تاریخ پایان: ۱۳۸۷/۰۳/۰۱
کارفرما: شركت تهيه و توليد مواد معدنی ايران
مشاور: مهندسین مشاور پارسیکان
زیر بنای ساخت: ۱۳۰۰۰۰ مترمربع
محوطه سازی: ۵۶۰۰۰۰ مترمربع