پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: ساختمان اداری و رفاهی توربين بخار توگا
محل اجرا: کرج
تاریخ شروع: ۱۳۸۲/۱۲/۲۶
تاریخ پایان: ۱۳۸۵/۰۹/۰۱
کارفرما: گروه مپنا
مشاور: مهندسین مشاور صدر صنعت
زیر بنای ساخت: ۹۵۰۰ مترمربع