پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث تعميرگاه مركزی خارک
محل اجرا: جزیره خارگ
تاریخ شروع: ۱۳۸۶/۰۳/۲۹
تاریخ پایان: ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
کارفرما: شركت نفت فلات قاره ايران
مشاور: مهندسین مشاور ره شهر
زیر بنای ساخت: ۶۰۰۰ مترمربع
محوطه سازی: ۴۰۰۰ مترمربع