پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: طراحی، تدارک و اجرای ساختمان های مسکونی کوی نصر سیری (۱۶۰ خوابه)
محل اجرا: جزیره سیری
تاریخ شروع: ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
تاریخ پایان: ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران
مشاور: مهندسین مشاور آمود
زیر بنای ساخت: ۷۰۰۰ مترمربع
محوطه سازی: ۲۲۰۰۰ مترمربع