پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: بازسازي انبارهای شهرک شهید باهنر پتروشیمی بندر امام
محل اجرا: ماهشهر
تاریخ شروع: ۱۳۷۳/۰۶/۲۲
تاریخ پایان: ۱۳۷۵/۰۲/۱۳
کارفرما: شرکت پتروشیمی بندر امام