پروژه های تکمیل شده
احداث ۲۴ واحد مسکونی ویلایی هویزه شهر جدید پولادشهر
محل اجرا : اصفهان
تاریخ شروع : ۱۳۷۷
تاریخ پایان: ۱۳۷۸
کارفرما : شرکت عمران شهر جدید پولاد شهر