پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث مجتمع تجاری اداری مترو امام خمينی
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۰۱/۱۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
کارفرما: شركت سرمايه گذاری شهر آتيه
مشاور: مهندسین مشاور آمود
زیر بنای ساخت: ۱۷۰۰۰ مترمربع