پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: محوطه سازی و احداث ساختمانهای پايانه لاله تبريز – خط ۱ مترو
محل اجرا: تبریز
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۰۵/۲۷
تاریخ پایان: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
کارفرما: سازمان قطار شهری تبريز
مشاور: مهندسین مشاور ایتسن
زیر بنای ساخت: ۴۰۰۰۰ مترمربع
محوطه سازی: ۱۳۰۰۰۰ متر مربع
مشاهده ویدئو