پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث رستوران و آشپزخانه خارگ
محل اجرا: جزیره خارگ
تاریخ شروع: ۱۳۸۶/۱۰/۱۱
تاریخ پایان: ۱۳۸۹/۰۷/۱۰
کارفرما: شركت نفت فلات قاره ايران
مشاور: مهندسین مشاور ایستا گویا
زیر بنای ساخت: ۲۴۰۰ مترمربع
محوطه سازی: ۲۶۰۰ مترمربع