شرکت عمران آذرستان در سمتهای شغلی زیر جهت فعالیت در بوشهر دعوت به همکاری می نماید:

  • سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • سرپرست انبار
  • مترجم زبان روسی

ارسال رزومه به آدرس ایمیل jobs@azarestan.com.

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹

تکمیل فرم درخواست استخدام 

Click to rate this post!
[Total: ۰ Average: ۰]