پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث ۱۵۶ واحد مسكونی جم – عسلویه
محل اجرا: بوشهر
تاریخ شروع: ۱۳۸۵/۱۲/۱۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۰/۰۳/۱۷
کارفرما: شركت نفت و گاز پارس
مشاور: مهندسین مشاور آتک
زیر بنای ساخت: ۲۶۰۰۰ مترمربع
محوطه سازی: ۱۶۰۰۰ مترمربع