پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: امكانات اداری و كارگاهی ايستگاه گازرسانی کیش
محل اجرا: جزیره کیش
تاریخ شروع: ۱۳۸۴/۱۰/۱۲
تاریخ پایان: ۱۳۸۷/۰۳/۰۴
کارفرما: شركت نفت فلات قاره ايران
مشاور: مهندسین مشاور ره شهر
زیر بنای ساخت: ۵۰۰۰ مترمربع