مسئول HSE

شرح وظایف

 • اعمال روش هایی برای پایش عملکرد ایمنی کارکنان
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت فنی و اداری بر تشکیلات ایمنی تحت سرپرستی
 • نظارت و اجرای دستورالعمل های HSE
 • بازدید مستمر و دوره ای از تمامی قسمت های کارگاه
 • نظارت بر عملکرد افسران و کارشناسان HSE

 

شرایط احراز

 • جنسیت: فقط آقا
 • میزان  سابقه: 8سال
 • تحصیلات: حداقل کارشناسی رشته مهندسی ایمنی
 • محل کار: بوشهر

کارشناس HSE

شرح وظایف

 

 • شناسایی مخاطرات ناشی از فعالیت ها و پیشگیری از حوادث و تلفات نیروی انسانی
 • انجام آموزش های کوتاه مدت (TBM)
 • تکمیل چک لیست های HSE مربوطه
 • نصب علائم ایمنی،نوار خطر و شعارهای ایمنی
 • بازدید از کپسول های اطفاء حریق

 

شرایط احراز

 • جنسیت:فقط آقا
 • میزان  سابقه:  2سال
 • تحصیلات: حداقل کارشناسی رشته مهندسی ایمنی
 • محل کار: بوشهر

کارشناس بهداشت حرفه ای

شرح وظایف

 • بازدید منظم از قسمت‌های مختلف پروژه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آن‌ها به مافوق سازمانی و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 • نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی بهداشت حرفه‌ای محیط کار، جهت شاغلین، سرپرستان و مدیران
 • نظارت بر امور کمپ ها، آشپزخانه و فعالیت هایی نظیر سم پاشی
 • آموزش مباحث بهداشتی
 • بررسی نتایج اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

شرایط احراز

 • جنسیت:فقط آقا
 • میزان  سابقه:  3سال
 • تحصیلات: حداقل کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
 • محل کار: بوشهر

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین