نمایشگاه موزه کودکی ایرانک از ۱۲ اَمرداد ماه در سالن گنجینه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران گشوده میشود.  موزه کودکی ایرانک، از ایده تا به واقعیت پیوستن راهی بس بلند را پیموده است. تاکنون چهارده بار در ایران و بیرون از ایران نمایشگاه‌های کوتاه و بلند از موزه کودکی برگزار شده است .

از نگاه ما، شناخت جایگاه کودک و فرهنگ کودکی در جامعه‌های امروزی، گونه‌ای آگاهی است، که بدون به دست آوردن آن، شهرهای دوستدار کودک مانند تهران، در حد شعار می‌مانند.

عمران آذرستان بر خود می بالد که بار دیگر توانسته است با همراهی موسسه پژوهشی تاریخ و ادبیات کودکان و سایر نهادها ،که در این امر ،یاری رسان بودند قدمی در جهت زنده نگاه داشتن فرهنگ کودکی و حفظ جایگاه کودکان سرزمینمان بردارد ،که بی شک آینده سازان ما خواهند بود .

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین