بیمارستان 350 تخت خوابی مهاباد با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و استاندار آذربایجان غربی در شهریور ماه سال 97 کلنگ زنی شد و پس از انجام مراحل قراردادی احداث این بیمارستان در خرداد ماه سال 98 به شرکت عمران آذرستان واگذار گردید .

بیمارستان مهاباد در زمینی به مساحت حدود 8 هکتار و شامل بخش های مختلف زایمان ، بستری عمومی ،درمانگاه و بخش های پشتیبانی در 6 طبقه احداث می شود. احجام و مقادیر کار در فاز اول حدود 70.000 متر مکعب خاکبرداری ، 30.000 مترمکعب بتن ریزی و حدود 6000 تن میلگرد گذاری می باشد.

شرکت عمران آذرستان پس از احداث مراکز جامع سلامت در مناطق 6 شهر از استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان با بالاترین کیفیت، این بار پروژه بزرگ بیمارستان 350 تخت خوابی مهاباد را به عنوان یکی از مراکز بزرگ بیمارستانی در استان آذربایجان غربی شروع به کار نموده است.

 کارفرما : شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور

مشاور: مهندسین مشاور نوی

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین