طی مراسمی، قرارداد تحکیم بستر فونداسیون های راکتور فاز 2 نیروگاه اتمی بوشهر بین شرکت ATOMSTROYEXPORT روسیه و شرکت عمران آذرستان منعقد گردید.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین