مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در سال گذشته برابر با 177.2 است که نسبت به سال پیش از آن قبل 1.8 درصد کاهش یافته است.

به گزارش مرکز آمار، شاخص کل قیمت تولیدکننده نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران (بر مبنای 100=1390) در فصل های بهار، تابستان و پاییز و زمستان پارسال 1394 نیز به ترتیب برابر با 178.3، 178.7، 176.1 و175.7 است که نسبت به فصل پیش افزایش 1.9 و 0.2 درصدی و کاهش 1.4 و 0.2 درصدی داشته است.
براساس این آمار، شاخص گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» در سال گذشته برابر با 179.1 است که نسبت به سال قبل کاهش 0.6 درصدی دارد. همچنین شاخص گروه «گچ و گچ کاری» در سال 94 برابر با 195.6 است که نسبت به سال 93، 0.7 درصد کاهش یافته است.
در سال گذشته همچنین شاخص گروه «انواع بلوک سفالی و آجر» برابر با 167.1 است که نسبت به سال پیش از آن 2.2 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «موزاییک، کاشی و سرامیک» نیز در سال 94 برابر با 177.6 است که نسبت به سال پیش از آن 3.3 درصد افزایش داشته است.
براساس گزارش مرکز آمار، شاخص گروه «سنگ» در سال 94 برابر با 206.7 است که نسبت به سال پیش از آن سه دهم درصد کاهش داشته است. شاخص گروه «آهن الات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره» نیز در سال 94 برابر با 123.9 است که نسبت به سال پیش 21.4 افت دارد و شاخص گروه «چوب» در 94 برابر با 166.8 است که نسبت به سال قبل، 12.8 درصد کاهش یافته است.
شاخص گروه «ایزوگام، قیرگونی و آسفالت» در سال گذشته برابر با 195.1 است که نسبت به سال 93، با افت 3.4 درصدی همراه است. همچنین شاخص گروه «شیرآلات بهداشتی» در سال گذشته برابر با 227.7 است که نسبت به سال 93، یک درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «تاسیسات مکانیکی و انواع عایق های حرارتی» نیز با 204.1، نسبت به سال 93 1.9 درصد افزایش داشته است.
شاخص گروه «یراق آلات درب و پنجره» در سال گذشته به 234.7 رسید که نسبت به سال قبل از آن 1.9 درصد افزایش داشته است. همچنین پارسال شاخص گروه «نقاشی ساختمان» با 231.8 است که نسبت به سال قبل 1.7 درصد افزایش دارد.
پارسال شاخص گروه «تاسیسات برقی» به 216.5 رسید که نسبت به سال 93 ، سه دهم درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «شیشه» در سال 94 برابر با 187.1 است که نسبت به سال پیش از 12.8 درصد افزایش و شاخص گروه «خدمات» نیز پارسال برابر با 194.8 بود که نسبت به سال قبل از آن 11.6 درصد افزایش دارد.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین