بدینوسیله به اطلاع اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می‌رساند«بانک صادرات شعبه شهرک  قدس کد 2757» آمادگی خود را برای پرداخت تسهیلات اجاره به شرط تملیک«خرید محل کار» و همچنان وام جعاله «تعمیرات مسکن» به شرح جدول ذیل اعلام نموده است.جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان نظام مهندسی استان تهران مراجعه نمایید.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین