شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : طراحی و ساخت بخش ساختمانی نیروگاه ذغالسوز طبس

محل اجرا : طبس

تاریخ شروع : 1390/12/15

کارفرما : سازمان توسعه برق ایران

مساحت ساخت : 57000 مترمربع

محوطه سازی : 563000 مترمربع