شرکت عمران آذرستان

عنوان پروژه : اجراي عمليات ساختمان كك سازي، طرح توازن ذوب آهن اصفهان

محل اجرا : اصفهان

تاریخ شروع :1386/01/28

تاریخ تحویل :1387/3/23

کارفرما : شركت ذوب آهن اصفهان

مشاور: شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

مساحت پروژه : 30 هکتار

قالب بندی : 35000 مترمربع

آرماتوربندی : 1300 تن

کارهای فولادی سنگین 6000 تن

حجم عملیات بتن ریزی : 18000 مترمکعب