پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: عملیات اجرایی سازه و تأسیسات هايپر ماركت خيابان فدائيان اسلام
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶
تاریخ پایان: ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
کارفرما: شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاور میانه
مشاور: مؤسسه ناجی سازان امین
زیر بنای ساخت: ۵۰۰۰ مترمربع