پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث ساختمان كنترل واحدهای اسيد سولفوريك پتروشیمی رازی
محل اجرا: ماهشهر
تاریخ شروع: ۱۳۷۴/۰۵/۰۸
تاریخ پایان: ۱۳۷۶/۱۱/۱۱
کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی
زیر بنای ساخت: ۲۵۰۰ مترمربع