پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: عملیات اجرایی کف و دیوارهای جانبی ساختمان رستوران پتروشیمی رازی
محل اجرا: ماهشهر
تاریخ شروع: ۱۳۷۴/۱۱/۱۵
تاریخ پایان: ۱۳۷۶/۰۴/۱۶
کارفرما: شرکت پتروشیمی رازی