پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث كانال هاي پيش ساخته پتروشیمی بندر امام
محل اجرا: ماهشهر
تاریخ شروع: ۱۳۷۳/۰۳/۲۸
تاریخ پایان: ۱۳۸۴/۰۶/۲۶
کارفرما: شرکت پتروشیمی بندر امام