پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث ۷۵ واحد مسكوني كمپ خيام پتروشیمی بندر امام
محل اجرا: ماهشهر
تاریخ شروع: ۱۳۷۶/۰۷/۰۱
تاریخ پایان: ۱۳۷۸/۱۱/۱۲
کارفرما: پتروشیمی بندر امام
زیر بنای ساخت: ۷۲۰۰ مترمربع