پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث ۳۲ واحد مسكونی كمپ توحيد پتروشیمی بندر امام
محل اجرا: ماهشهر
تاریخ شروع: ۱۳۷۶/۰۷/۰۲
تاریخ پایان: ۱۳۷۸/۱۰/۱۴
کارفرما: پتروشیمی بندر امام
زیر بنای ساخت: ۳۲۰۰ مترمربع