پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: عملیات ساختمانی و تأسیساتی پلی كلينيک شهرک بعثت ماهشهر
محل اجرا: ماهشهر
تاریخ شروع: ۱۳۷۰/۰۹/۰۵
تاریخ پایان: ۱۳۷۳/۱۰/۰۷
کارفرما: شرکت پتروشیمی بندر امام
مساحت پروژه: ۳۵۰۰ متر مربع