پروژه های در حال اجرا
عملیات اجرای ابنیه بخش نازک کاری و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه ستاره سرو
عملیات تکمیلی اجرای دیوارهای بتنی و سقف ها و اجرای پوشش ضد حریق اسکلت فلزی پروژه ساختمان اداری – تجاری ستاره سرو
متراژ زیربنا : ۲۱۰۰۰ متر
مساحت زمین: ۱۶۹۲ متر
تعداد طبقات :۱۴طبقه
۷طبقه زیرزمین
۷طبقه روی زمین
حجم بتن ریزی ۶۴۵ مترمکعب
قالب بندی ۹۸۱ مترمربع
آرماتور بندی ۱۷۴۸۰ کیلوگرم
پوشش ضدحریق ۲۲۶۰۰ مترمربع