پروژه های در حال اجرا
عنوان پروژه: احداث پل چم دیوان (محور دوره – ویسیان)
محل اجرا: استان لرستان، شهرستان دوره چگنی
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی لرستان
مشاور: مهندسین مشاور پارس سینا آذین
ارتباط با ما
درگاه همکاران
سامانه ثبت نظرات

  نشانی : تهران، خیابان مطهری، کوه نور، بن بست ۶، پلاک ۵

  کد پستی : ۱۵۸۷۶۷۷۳۴۳

  تلفن : ۸۷۹۶-۰۲۱

  فکس : ۸۸۵۲۹۳۴۵-۰۲۱

  پست الکترونیک :  info@azarestan.com

omran.azarestan@

in/omran-azarestan

رتبه های اخذ شده

سازمان برنامه و بودجه
رتبه ۱ - رشته ساختمان و ابنیه
رتبه ۱ - رشته تاسیسات و تجهیزات
رتبه ۲ - رشته آب
رتبه ۲ - رشته راه و ترابری
رتبه ۳ - رشته صنعت و معدن
انجمن صنفی انبوه سازان مسکن
رتبه ۱ - مدیریت انبوه سازی
رتبه ۱ - صلاحیت مضاعف اجرایی
مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران
رتبه **B
ارتباط با ما

  نشانی : تهران، خیابان مطهری، کوه نور، بن بست ۶، پلاک ۵

  کد پستی : ۱۵۸۷۶۷۷۳۴۳

  تلفن : ۸۷۹۶-۰۲۱

  فکس : ۸۸۵۲۹۳۴۵-۰۲۱

  پست الکترونیک :  info@azarestan.com

omran.azarestan@

in/omran-azarestan

درگاه همکاران

رتبه های اخذ شده

سازمان برنامه و بودجه
رتبه ۱ - رشته ساختمان و ابنیه
رتبه ۱ - رشته تاسیسات و تجهیزات
رتبه ۲ - رشته آب
رتبه ۲ - رشته راه و ترابری
رتبه ۳ - رشته صنعت و معدن
سامانه ثبت نظرات
انجمن صنفی انبوه سازان مسکن
رتبه ۱ - مدیریت انبوه سازی
رتبه ۱ - صلاحیت مضاعف اجرایی
مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران
رتبه **B