پروژه های تکمیل شده
عنوان پروژه: احداث مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی بقیه الله
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸
تاریخ پایان: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
کارفرما: بنیاد شهید و امور ایثارگران
مشاور: مهندسین مشاور نوی
زیر بنای ساخت: ۲۸۰۰۰ مترمربع
محوطه سازی: ۲۴۰۰۰ متر مربع